plastična kirurgija

Psihološki učinci liposukcije na pacijente – utjecaj na samopouzdanje

Razmišljate li o liposukciji kako biste postigli željeni oblik tijela? Iako je postupak stekao popularnost posljednjih godina, važno je jasno razumjeti rizike i dobrobiti prije odlaska pod nož.

Liposukcija je kirurški zahvat koji uključuje uklanjanje viška masnog tkiva s različitih dijelova tijela. Dr. Hrvoje Kisić, renomirani plastični kirurg i suosnivač Poliklinike Duduković Kisić u Zagrebu, koji je izveo brojne zahvate liposukcije na pacijentima koji žele poboljšati svoj izgled i povećati samopouzdanje, u ovom članku iznosi svoja razmatranja o liposukciji. 

Nerealna očekivanja

Jedan od najznačajnijih psiholoških učinaka liposukcije su nerealna očekivanja. Pacijenti mogu očekivati da će im postupak pružiti dramatičnu transformaciju, koja može riješiti sve njihove probleme sa samopoštovanjem. Međutim, važno je razumjeti da liposukcija nije čudotvoran lijek. To je kirurški zahvat koji može poboljšati vaš izgled, ali ne jamči savršenstvo. Pacijenti bi trebali razgovarati o svojim očekivanjima sa svojim kirurgom kako bi bili sigurni da imaju realna očekivanja od rezultata.

Prema riječima dr. Hrvoja Kisića, plastičnog kirurga i osnivača Poliklinike Duduković Kisić u Zagrebu, nerealna očekivanja čest su problem pacijenata koji traže liposukciju. Napominje da pacijenti mogu imati određenu predodžbu o tome kako žele da im tijelo izgleda nakon zahvata, ali je važno da shvate da rezultati možda neće biti baš onakvi kakvima su zamišljali.

Pacijenti trebaju imati realna očekivanja što se može postići liposukcijom, kaže dr. Kisić. “Važno je da shvate da postupak može poboljšati njihov izgled, ali nije lijek za sve probleme s njihovim samopoštovanjem.”

Dr. Kisić ističe važnost otvorene i iskrene komunikacije između pacijenta i kirurga. Tijekom inicijalnih konzultacija, kirurg bi trebao razgovarati o pacijentovim ciljevima i očekivanjima, kao io ograničenjima postupka. Bolesnike treba informirati o mogućim rizicima i komplikacijama te im dati realnu predodžbu o tome kakav će biti ishod.

“Za kirurga je ključno educirati pacijenta što može očekivati”, kaže dr. Kisić. “Ovo uključuje očekivano vrijeme oporavka, potencijalne nuspojave i ograničenja postupka. Pacijenti trebaju jasno razumjeti što postupak može, a što ne može učiniti.”

Dr. Kisić ističe kako je također važno da pacijenti imaju realna očekivanja o procesu oporavka. Iako je liposukcija minimalno invazivan postupak, pacijenti bi trebali očekivati određenu nelagodu i otekline tijekom razdoblja oporavka. Možda će morati uzeti odsustvo s posla i izbjegavati određene aktivnosti tijekom tog vremena.

“Nerijetko se pacijenti teško prilagođavaju na proces oporavka”, napominje dr. Kisić. “Pacijenti moraju shvatiti da je razdoblje oporavka važan dio postupka i da trebaju pažljivo slijediti upute kirurga kako bi osigurali najbolji mogući ishod.”

Već postojeća stanja mentalnog zdravlja

Pacijenti s već postojećim psihičkim problemima kao što su anksioznost ili depresija mogu biti izloženi većem riziku od negativnih psiholoških učinaka nakon liposukcije. Postupak može uzrokovati stres i tjeskobu, a pacijenti s postojećim problemima mentalnog zdravlja mogu se teško nositi s tim emocijama.

Dr. Hrvoje Kisić napominje da su pacijenti s već postojećim mentalnim problemima izloženi većem riziku od negativnih psihičkih učinaka nakon liposukcije. Naglašava da pacijenti trebaju biti otvoreni i iskreni o svojoj povijesti mentalnog zdravlja sa svojim kirurgom prije zahvata. To će omogućiti kirurgu da poduzme sve potrebne mjere opreza i da preporuke kako bi osigurao da je pacijent mentalno spreman za postupak.

Dr. Kisić također napominje da liposukcija može uzrokovati stres i tjeskobu, čak i kod pacijenata bez psihičkih problema. Međutim, pacijenti s anksioznošću ili depresijom mogu se teže nositi s tim emocijama. Stoga je važno da pacijenti potraže savjetovanje ili terapiju prije i nakon zahvata kako bi im se pomoglo da upravljaju svojim emocijama i prilagode se fizičkim promjenama.

Dodaje da bi pacijenti s poviješću tjelesne dismorfije (BDD) trebali biti posebno oprezni pri razmatranju liposukcije. BDD je poremećaj mentalnog zdravlja kojeg karakterizira uporna i pretjerana zaokupljenost uočenim nedostacima u vlastitom izgledu. Ovi pacijenti mogu imati nerealna očekivanja rezultata i mogu doživjeti pogoršanje simptoma nakon zahvata. Stoga je važno da ti pacijenti dobiju odgovarajuću psihološku procjenu i liječenje prije razmatranja bilo kojeg kozmetičkog zahvata, uključujući liposukciju.

Nezadovoljstvo rezultatima

Drugi značajan psihološki učinak liposukcije je nezadovoljstvo rezultatima. Ako pacijenti nisu zadovoljni rezultatima, mogu se osjećati čak i samosvjesnije i imati niže samopoštovanje nego prije zahvata. Bitno je imati realna očekivanja i razumjeti da liposukcija može poboljšati vaš izgled, ali ne može jamčiti savršenstvo. Pacijenti bi trebali razgovarati o svojim problemima sa svojim kirurgom, a ako je potrebno, može se zakazati postupak revizije kako bi se poboljšali rezultati.

Dr. Hrvoje Kisić ističe kako je komunikacija između pacijenta i kirurga ključna kako bi se rizik od nezadovoljstva rezultatima sveo na minimum. Pacijenti trebaju shvatiti da liposukcija nije čarobno rješenje za njihove probleme i trebaju imati realna očekivanja o tome što se postupkom može postići. Doktor Kisić napominje da je najbolji način da se izbjegne nezadovoljstvo prethodno temeljito konzultirati kirurga. Tijekom konzultacija kirurg treba objasniti ograničenja zahvata i kakve rezultate realno možemo očekivati. On naglašava da je važno da se, ako pacijent nije zadovoljan rezultatima liposukcije, suoči s kirurgom. Pacijentima savjetuje da pričekaju najmanje šest mjeseci nakon zahvata prije nego što se odluče na bilo kakvu reviziju jer može proći neko vrijeme da se tijelo potpuno oporavi i da se vide konačni rezultati. Pacijenti također trebaju biti svjesni da revizijski postupci dolaze s vlastitim rizicima i da ne moraju uvijek postići željeni ishod. Važno je da pacijenti realno razumiju rizike i dobrobiti revizijske operacije prije donošenja odluke.

Dr. Kisić ističe da je ključno za minimiziranje rizika od nezadovoljstva rezultatima odabir kvalificiranog i iskusnog kirurga. Pacijenti bi trebali obaviti svoje istraživanje i odabrati kirurga koji ima dokazanu evidenciju uspjeha i koji je voljan razgovarati o ograničenjima postupka i postaviti realna očekivanja sa svojim pacijentima. Na taj način pacijenti mogu smanjiti rizik od nezadovoljstva i biti sigurni da su zadovoljni rezultatima svoje liposukcije.

Društveni pritisak

Pacijenti mogu osjećati društveni pritisak da se podvrgnu liposukciji kako bi zadovoljili određene standarde ljepote. Medijska i društvena percepcija ljepote mogu vršiti pritisak na pojedince da se prilagode određenim fizičkim standardima. Pacijenti bi se trebali podvrgnuti zahvatu zbog sebe, a ne zbog pritiska društva. Važno je jasno razumjeti rizike i dobrobiti postupka i donijeti informiranu odluku.

Prema riječima dr. Hrvoja Kisića, “društveni pritisak čest je problem kod pacijenata koji traže liposukciju”. Objašnjava da pacijenti mogu osjećati pritisak društva, društvenih medija ili svojih vršnjaka da se prilagode određenim standardima ljepote. U nekim slučajevima pacijenti mogu vjerovati da će podvrgavanje zahvatu poboljšati njihov društveni status ili odnose. No, dr. Kisić naglašava da bi se “pacijenti trebali podvrgnuti liposukciji samo zbog sebe, a ne da bi ugodili drugima”.

Dr. Kisić nadalje naglašava važnost edukacije pacijenata o rizicima i dobrobitima zahvata, te razumijevanja ograničenja zahvata. Objašnjava da “pacijenti trebaju jasno razumjeti proces oporavka i moguće komplikacije povezane s postupkom.” Pacijenti također trebaju biti svjesni ograničenja liposukcije i razumjeti da ona ne može u potpunosti transformirati njihovo tijelo niti riješiti sve probleme sa samopouzdanjem.

Kako bi se izbjegao društveni pritisak, dr. Kisić savjetuje pacijentima da se posavjetuju s certificiranim plastičnim kirurgom te da otvoreno i iskreno razgovaraju o svojim motivima i očekivanjima od zahvata. Bolesnike također treba poticati na pozitivnu sliku o sebi i samopouzdanje, bez obzira na društvene pritiske. U konačnici, važno je da pacijenti donesu informiranu odluku na temelju svojih osobnih želja i ciljeva, a ne vanjskih pritisaka.

Percipirana presuda

Pacijenti mogu osjetiti osudu drugih u vezi s njihovom odlukom da se podvrgnu liposukciji, što dovodi do osjećaja srama i neugode. Ova percepcija može utjecati na njihovo samopouzdanje i izazvati negativne osjećaje o postupku. Važno je zapamtiti da je odluka o podvrgavanju liposukciji osobna stvar i tuđa mišljenja ne bi trebala utjecati na vašu odluku. Pacijenti bi se trebali usredotočiti na vlastito zadovoljstvo i dobrobit, a ne na brigu o tuđim mišljenjima.

Fizička nelagoda

Bol i nelagoda tijekom procesa oporavka mogu imati negativan utjecaj na pacijentovo samopouzdanje. Uobičajeno je osjećati bol i nelagodu nakon zahvata, a pacijenti bi trebali shvatiti da je to dio procesa oporavka. Trebali bi slijediti upute svog kirurga i uzimati propisane lijekove za ublažavanje boli i nelagode.

Postoperativne komplikacije

Komplikacije kao što su infekcija, krvarenje ili ožiljci također mogu utjecati na pacijentovo samopouzdanje. Pacijenti bi trebali razgovarati o rizicima i dobrobitima zahvata sa svojim kirurgom i osigurati da slijede sve postoperativne upute kako bi se smanjio rizik od komplikacija. Ako dođe do komplikacija, pacijenti se trebaju odmah javiti svom kirurgu radi liječenja.

Dr. Hrvoje Kisić iz Poliklinike Duduković Kisić ističe važnost razumijevanja i razgovora o mogućim rizicima i komplikacijama liposukcije prije podvrgavanja zahvatu. Po njegovom mišljenju, komplikacije poput infekcije, krvarenja ili ožiljaka mogu imati značajan utjecaj na mentalno i emocionalno blagostanje pacijenta. Predlaže da pacijenti pažljivo slijede sve postoperativne upute svog kirurga kako bi se smanjio rizik od komplikacija.

Nadalje, dr. Kisić ističe važnost jasne komunikacije s kirurgom i hitnog prijavljivanja neobičnih simptoma. Napominje kako je u slučaju postoperativnih komplikacija nužna brza liječnička pomoć kako bi se spriječile daljnje komplikacije i smanjio utjecaj na psihičko stanje bolesnika.

Osim toga, dr. Kisić također napominje kako pacijenti trebaju biti svjesni mogućnosti duljeg oporavka ako se pojave komplikacije, što može izazvati dodatni stres i tjeskobu. On savjetuje da pacijenti imaju realna očekivanja od procesa oporavka i da potraže podršku obitelji, prijatelja ili stručnjaka za mentalno zdravlje ako je potrebno.

Financijski napor

Trošak liposukcije može financijski opteretiti pacijente, što dovodi do dodatnog stresa i tjeskobe. Pacijenti bi trebali razmotriti cijenu postupka i osigurati da si ga mogu priuštiti prije podvrgavanja zahvatu. Važno je razgovarati o cijeni postupka sa svojim kirurgom i razumjeti sve dodatne naknade ili troškove koji bi mogli biti uključeni. Pacijenti bi također trebali istražiti mogućnosti financiranja kako bi osigurali da mogu udobno upravljati troškovima postupka bez dodatnog financijskog stresa.

“Iz moje perspektive, financijski aspekt liposukcije je važan aspekt za pacijente”, kaže dr. Hrvoje Kisić. “Pacijenti bi trebali razumjeti da je liposukcija skup postupak koji možda nije pokriven osiguranjem. Za pacijente je bitno da imaju sveobuhvatno razumijevanje ukupnih troškova postupka, uključujući sve troškove kao što su anestezija, postoperativna odjeća i druge naknade. I preporučiti pacijentima da imaju otvoren i iskren razgovor sa svojim kirurgom o cijeni postupka prije nego što donesu odluku.”

Dr. Kisić također sugerira da mogućnosti financiranja mogu biti povoljno rješenje za pacijente koji si ne mogu priuštiti plaćanje cjelokupne cijene postupka unaprijed. „Mnogi kirurzi nude opcije financiranja koje pacijentima omogućuju da rasporede troškove zahvata kroz vrijeme“, kaže dr. Kisić. “Međutim, ključno je da pacijenti pažljivo pregledaju odredbe i uvjete plana financiranja prije potpisivanja. Pacijenti bi trebali biti svjesni kamatnih stopa i rasporeda otplate te osigurati da mogu pratiti svoja plaćanja kako bi izbjegli dodatne naknade ili pravne akcijski.”

Dr. Kisić ističe da pacijenti trebaju donijeti informiranu odluku nakon razmatranja financijskih aspekata liposukcije. “Pacijenti trebaju pažljivo sagledati ukupnu cijenu zahvata i po potrebi istražiti mogućnosti financiranja”, kaže dr. Kisić. “Važno je uravnotežiti dobrobiti postupka s potencijalnim financijskim rizicima i osigurati da su troškovi postupka prihvatljivi za pacijenta.”

Nerealna postoperativna očekivanja

Nerealna postoperativna očekivanja mogu biti značajan psihološki učinak liposukcije. Pacijenti mogu očekivati povratak svojim normalnim aktivnostima odmah nakon operacije, ali mogu imati poteškoća s prilagodbom na proces oporavka. Važno je razumjeti da je liposukcija kirurški zahvat koji zahtijeva vrijeme za zacjeljivanje i oporavak. Bolesnike treba pripremiti za proces oporavka, koji može uključivati nelagodu, otekline, modrice i ograničenu tjelesnu aktivnost.

Pacijenti također trebaju imati realna očekivanja o konačnim rezultatima. Iako liposukcija može pružiti značajna poboljšanja konture tijela, to nije čudotvorni lijek. Pacijenti bi trebali razgovarati o svojim očekivanjima sa svojim kirurgom i razumjeti ograničenja postupka. Pacijenti koji imaju nerealna očekivanja mogu biti izloženi većem riziku od nezadovoljstva rezultatima i mogu imati negativne osjećaje o postupku.

Dr. Kisić navodi kako nerealna postoperativna očekivanja mogu značajno utjecati na psihičko stanje pacijenta nakon liposukcije. “Pacijenti mogu očekivati trenutne rezultate i povratak svojoj normalnoj rutini, ali trebaju razumjeti da je liposukcija kirurški zahvat koji zahtijeva vrijeme za pravilno zacjeljivanje i oporavak”, kaže dr. Kisić. Pacijenti bi trebali očekivati nelagodu, otekline, modrice i ograničenu tjelesnu aktivnost tijekom procesa oporavka.

Prema riječima dr. Kisića, bitno je postaviti realna očekivanja za konačne rezultate zahvata. “Iako se liposukcijom mogu značajno poboljšati konture tijela, pacijenti trebaju shvatiti da to nije čudotvoran lijek”, napominje dr. Kisić. Za pacijente je ključno da razgovaraju o svojim očekivanjima sa svojim kirurgom i razumiju ograničenja postupka kako bi izbjegli razočaranje ishodom. Pacijenti s nerealnim očekivanjima mogu doživjeti nezadovoljstvo rezultatima i razviti negativan stav o postupku.

Dr. Kisić savjetuje pacijentima da se tijekom oporavka pažljivo pridržavaju uputa kirurga kako bi postigli što bolje rezultate. “Pacijenti bi trebali izbjegavati teške tjelesne aktivnosti, nositi kompresijsku odjeću prema uputama i uzimati sve propisane lijekove”, kaže on. Slijedeći ove upute možete osigurati nesmetan oporavak i postići željeni ishod. Dr. Kisić ističe važnost realnih očekivanja i pravilne postoperativne njege kako bi se osigurao pozitivan ishod i minimizirao rizik od psihičkog distresa.

Potreba za dodatnim postupcima

U nekim slučajevima pacijenti mogu trebati dodatne postupke kako bi postigli željene rezultate, što može biti emocionalno opterećujuće. Iako liposukcija može pružiti značajna poboljšanja konture tijela, to nije postupak koji odgovara svima. Nekim pacijentima mogu biti potrebni dodatni postupci, poput zatezanja kože ili presađivanja masti, kako bi postigli željene rezultate.

Potreba za dodatnim postupcima može biti emocionalno naporna za pacijente, jer može produljiti proces oporavka i može zahtijevati dodatna financijska ulaganja. Pacijenti bi trebali razgovarati o mogućnosti dodatnih zahvata sa svojim kirurgom prije podvrgavanja liposukciji. Važno je da pacijenti jasno razumiju potencijalnu potrebu za dodatnim postupcima i povezane troškove i vrijeme oporavka.

Pacijenti koji zahtijevaju dodatne postupke također trebaju biti spremni na emocionalni učinak procesa. Podvrgavanje dodatnim zahvatima može biti frustrirajuće i obeshrabrujuće, ali važno je da pacijenti zadrže pozitivan stav i vjeruju u stručnost svog kirurga. Bliskom suradnjom sa svojim kirurgom i slijedeći njegove upute, pacijenti mogu postići željene rezultate i poboljšati svoje samopouzdanje.

Liposukcija može značajno poboljšati konture tijela i samopouzdanje za mnoge pacijente. Međutim, važno je razumjeti moguće psihološke učinke postupka. Pacijenti bi trebali imati realna očekivanja, otkriti sva prethodna mentalna stanja i razumjeti potencijalnu potrebu za dodatnim postupcima. Bliskom suradnjom sa svojim kirurgom i slijedeći njegove upute, pacijenti mogu postići najbolje moguće rezultate i poboljšati svoje opće dobro.

Liposukcija – Cjenik

ZahvatCijena (€)Cijena (kn)
Abdominoplastika5.04438.004
Abdominoplastika – VASERlipo jedna regija6.23847.000
LASERSKA LIPOSUKCIJA TRBUHA I STRUKA 2,52119,000
LASERSKA LIPOSUKCIJA NOGE I STRAŽNJICE2,52119,000
LASERSKA LIPOSUKCIJA NATKOLJENICA2,25617,000
Kirurško zatezanje unutarnje strane natkoljenica4.64635.005
LASERSKA LIPOSUKCIJA NADLAKTICA uz zatezanje kože Nd:YAG laserom15,0001,990
VASERlipo ultrazvučna liposukcija trbuha3.71728.005
VASERlipo ultrazvučna liposukcija ostalih dijelova tijela – veća regija (1)2.52219.002
VASERlipo ultrazvučna liposukcija ostalih dijelova tijela – manja regija (2)1.85914.006
VASERlipo ultrazvučna liposukcija dodatne regije(3)1.1959.003
 

Powered by Aestetica Web Design © 2024