korekcija brade povećanje brade

Dob i korekcija brade: postoji li idealna dob za zahvat

Mislite li da bi korekcija brade mogla poboljšati vaš izgled? Ova estetska operacija može pomoći u postizanju simetrije i ravnoteže lica, te poboljšati cjelokupni izgled. U ovom članku, saznajte više o kvalifikacijama plastičnih kirurga, prednostima operacije korekcije brade, idealnim kandidatima za zahvat te zahvatima Poliklinike Sinteza za korekciju brade, mentoplastiku i povećanje brade.

Korekcija brade, poznata i kao mentoplastika, estetski je zahvat koji mijenja oblik i veličinu brade kako bi se postigao harmoničniji izgled lica. Dok neki ljudi razmišljaju o ovom zahvatu kako bi poboljšali svoje samopouzdanje i zadovoljstvo vlastitim izgledom, drugi mogu imati funkcionalne razloge za njegovu primjenu. Međutim, jedno od ključnih pitanja koje se često postavlja jest: postoji li idealna dob za podvrgavanje ovom zahvatu? Ovaj članak istražuje faktore koji utječu na odluku o korekciji brade, uključujući fizičku zrelost, emocionalnu spremnost i zdravstveno stanje, s ciljem pružanja uvida u optimalno vrijeme za ovu promjenu.

Što je operacija brade i zašto je popularna?

Operacija brade, korekcija brade, ili mentoplastika, zahvat je koji mijenja veličinu, oblik ili projekciju brade. Ovaj zahvat može uključivati implantate za povećanje brade, smanjenje kosti za smanjenje veličine brade, ili čak premještanje kosti za promjenu oblika brade. Popularnost ovog zahvata leži u njegovoj sposobnosti da donese dramatične promjene u estetici lica, čime se poboljšava ravnoteža i simetrija lica. Povećanje brade često se traži od strane osoba koje smatraju da im je brada premala ili nedovoljno izražena, što može utjecati na samopouzdanje i opću percepciju njihovog izgleda.

Faktori koji utječu na odluku o korekciji brade

Odluka o podvrgavanju korekciji brade nije jednostavna i trebala bi se temeljiti na nizu faktora:

  • Fizička zrelost: Važno je da je lice prestalo rasti prije razmatranja zahvata. To se obično događa u kasnim tinejdžerskim godinama, ali može varirati.
  • Emocionalna i psihološka spremnost: Razumijevanje razloga za zahvat i realna očekivanja su ključni za zadovoljstvo rezultatima.
  • Zdravstveno stanje: Dobro opće zdravstveno stanje i nedostatak određenih zdravstvenih problema su važni za smanjenje rizika tijekom i nakon zahvata.

Idealna dob za korekciju brade

Kada se razmatra estetska korekcija brade, često se postavlja pitanje o “idealnoj” dobi za podvrgavanje ovom zahvatu. Iako bi bilo jednostavno kad bi postojala univerzalna preporuka, stvarnost je mnogo složenija i zahtijeva individualni pristup.

Fizička zrelost kao ključni faktor za operaciju brade

Fizička zrelost je primarni kriterij koji stručnjaci uzimaju u obzir prilikom određivanja pogodnosti osobe za korekciju brade. Razlog za ovu preporuku leži u potrebi da se lice u potpunosti razvije prije bilo kakvih zahvata koji mijenjaju njegovu strukturu. Za većinu mladića, ovaj trenutak dolazi oko 18. godine života. Međutim, rast lica može se nastaviti i u ranoj dvadesetim, posebno kod muškaraca, što znači da bi neki možda trebali pričekati i duže.

Za djevojke, lice često dosegne svoj puni rast nešto ranije, što znači da bi teoretski mogle razmotriti zahvat već u srednjim tinejdžerskim godinama. Ipak, mnogi stručnjaci savjetuju oprez i preporučuju čekanje do kasnih tinejdžerskih godina ili ranih dvadesetih kako bi se osiguralo da je rast zaista završen.

Individualni pristup: izuzeci od općih pravila

Važno je naglasiti da, iako postoje opće smjernice, svaka osoba je jedinstvena i zahtijeva individualnu procjenu. U nekim slučajevima, stručnjaci mogu preporučiti odstupanje od općih pravila na temelju specifičnih faktora kao što su:

  • Genetska predispozicija: Neki ljudi mogu naslijediti obilježja koja utječu na brži ili sporiji rast lica.
  • Medicinska stanja: Određena medicinska stanja mogu utjecati na rast i razvoj kostiju lica, što može zahtijevati prilagodbu vremena zahvata.
  • Emocionalna i psihološka zrelost: Osim fizičke spremnosti, emocionalna stabilnost i zrelost su ključni za donošenje informirane odluke o zahvatu. Stručnjaci će procijeniti je li osoba psihološki spremna suočiti se s promjenama i potencijalnim rizicima povezanima s operacijom.

Ključno je savjetovanje s kvalificiranim stručnjakom koji može procijeniti fizičku i emocionalnu spremnost pojedinca, kao i razmotriti njihove specifične ciljeve i očekivanja. Ovaj korak uključuje detaljnu medicinsku povijest, fizički pregled i, u nekim slučajevima, slikovne pretrage kako bi se stekao uvid u strukturu kostiju lica. Na temelju ove sveobuhvatne evaluacije, stručnjak može dati personaliziranu preporuku koja najbolje odgovara potrebama i ciljevima pojedinca.

Iako opće smjernice sugeriraju čekanje do kasnih tinejdžerskih godina ili ranih dvadesetih, odluka o idealnoj dobi za korekciju brade duboko je individualna i mora se temeljiti na nizu osobnih faktora. Samo kroz temeljito savjetovanje i procjenu stručnjaka može se donijeti informirana i sigurna odluka koja odgovara jedinstvenim potrebama i ciljevima svake osobe.

Osvrt dr. Mladena Dudukovića iz Zagreba

Dr. Mladen Duduković, istaknuti stručnjak za estetsku kirurgiju iz Zagreba, podijelio je svoje bogato iskustvo i uvide o temi dobi i korekcije brade, naglašavajući važnost pravilnog odabira trenutka za ovaj zahvat. S obzirom na njegovu ekspertizu, dr. Dudukovićeva perspektiva pruža novu dubinu razumijevanju ove kompleksne teme, posebno naglašavajući specifičnosti koje se tiču pacijenata u Zagrebu i šire.

„Dob je više od samo broja kada razmatramo korekciju brade,“ započinje dr. Duduković, objašnjavajući da se idealna dob za ovaj zahvat ne može univerzalno odrediti zbog individualnih varijacija u razvoju lica. „U Zagrebu, kao i u ostatku svijeta, vidimo širok raspon dobi pacijenata koji dolaze na konsultacije, od tinejdžera do onih u srednjim godinama. Svaki slučaj zahtijeva detaljnu evaluaciju.“

Dr. Duduković ističe da je, osim fizičke spremnosti, emocionalna zrelost ključna komponenta koju uzima u obzir pri procjenjivanju pacijenata. „Pacijenti moraju razumjeti sve aspekte zahvata, uključujući moguće rizike i očekivani oporavak,“ rekao je, naglašavajući važnost temeljitog savjetovanja prije donošenja bilo kakvih odluka.

Posebno za Zagreb, dr. Duduković primjećuje da su estetski standardi i očekivanja često pod utjecajem lokalne kulture i medija, što može utjecati na percepciju idealne ljepote i samim tim na odluke o estetskim zahvatima. „Pacijenti dolaze s različitim motivacijama i očekivanjima,“ objašnjava. „Naša zadaća je da ih educiramo i vodimo kroz proces donošenja informiranih odluka.“

Dr. Duduković također napominje da tehnološki napredak omogućava kirurzima u Zagrebu da koriste napredne tehnike modeliranja i simulacije kako bi pacijentima pružili realističan prikaz mogućih rezultata zahvata. „Ove tehnologije pomažu u uspostavljanju realnih očekivanja i poboljšanju zadovoljstva pacijenata,“ dodao je.

Govoreći o postoperativnom oporavku i praćenju, dr. Duduković ističe da je podrška pacijentima nakon zahvata od ključne važnosti. „U Zagrebu imamo sjajan sustav podrške koji omogućava pacijentima da se osjećaju sigurno i brinuto tijekom cijelog procesa oporavka,“ rekao je. „Redovite kontrole i otvorena komunikacija su temelj našeg pristupa.“

Dr. Duduković naglašava da, iako idealna dob za korekciju brade može varirati, ključ uspjeha leži u individualiziranom pristupu koji uzima u obzir sve aspekte pacijentovog zdravlja, emocionalne spremnosti i očekivanja. „Naš cilj u Zagrebu je pružiti svakom pacijentu personaliziranu skrb koja će osigurati najbolje moguće rezultate i zadovoljstvo zahvatom,“ zaključuje dr. Duduković, naglašavajući svoju posvećenost postizanju izvrsnosti u estetskoj kirurgiji.

Kvalifikacije i vjerodajnice

Prvi aspekt koji treba uzeti u obzir pri odabiru kirurga za korekciju brade su njegove kvalifikacije i vjerodajnice. Ključno je osigurati da je kirurg certificiran i da ima veliko iskustvo u izvođenju korekcije brade, mentoplastike, implantacije brade, estetske kirurgije brade i zahvata povećanja brade. Kirurzi specijalizirani za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju imaju opsežniju obuku i iskustvo u izvođenju kozmetičkih zahvata lica.

Prednosti operacije brade

Operacija brade može imati nekoliko prednosti, uključujući poboljšanu simetriju i ravnotežu lica, povećano samopouzdanje i mlađahniji izgled. Korekcija brade također može pomoći kod poteškoća s disanjem i opstruktivne apneje. Preoblikovanjem brade može se poboljšati cjelokupna struktura lica, što rezultira estetski ljepšim izgledom.

Jedno od najčešćih pitanja pacijenata koji razmišljaju o operaciji brade jest postoji li idealna dob za taj zahvat. Idealna dob za zahvat ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući dob pacijenta, težinu deformacije brade i cjelokupno zdravlje pacijenta. Općenito, pacijenti koji su dobrog zdravlja i imaju realna očekivanja smatraju se idealnim kandidatima za operaciju korekcije brade. Međutim, ne postoji određena dobna granica za postupak, budući da se može izvoditi na pacijentima različite dobi.

Implantat za bradu

Implantat za bradu je kirurški zahvat koji uključuje umetanje silikonskog implantata u bradu kako bi se povećala njezina veličina i oblik. Implantati za bradu mogu poboljšati simetriju i ravnotežu lica, što rezultira estetski ugodnijim izgledom. Dostupne su različite vrste implantata za bradu, kao što su unaprijed oblikovani implantati ili implantati izrađeni po narudžbi, a ugrađuju se kroz mali rez ispod brade ili unutar usta. Operacija ugradnje implantata u bradu može imati rizike i komplikacije, poput infekcije, pomaka implantata ili oštećenja živaca.

Mentoplastična kirurgija

Mentoplastika je zahvat koji uključuje preoblikovanje brade kako bi se poboljšala njezina veličina i položaj. Operacija mentoplastike može se izvesti različitim tehnikama, poput klizne genioplastike ili smanjenja brade. Klizna genioplastika uključuje pravljenje reza u bradi i njeno pomicanje naprijed ili nazad kako bi se povećala njena veličina i oblik. Smanjenje brade uključuje uklanjanje dijela brade kako bi se smanjila njezina veličina. Operacija mentoplastike može imati rizike i komplikacije, poput infekcije, krvarenja ili oštećenja živaca.

Estetska kirurgija brade

Estetska kirurgija brade uključuje nekoliko nekirurških zahvata, poput liposukcije, dermalnih punila i injekcija botoxa. Liposukcija uključuje uklanjanje viška masnoće s područja brade, što rezultira izraženijom linijom čeljusti. Dermalni fileri ubrizgavaju se u bradu kako bi se povećala njezina veličina i oblik, dok injekcije botoxa mogu opustiti mišiće u području brade, što rezultira mladolikim izgledom. Estetska operacija brade manje je invazivna od kirurških zahvata, a vrijeme oporavka je minimalno. Međutim, rezultati nisu trajni i mogu zahtijevati dodatne tretmane.

Povećanje brade

Povećanje brade je postupak koji uključuje povećanje veličine i oblika brade različitim metodama, poput prijenosa masti ili injekcijskih punila. Prijenos masti uključuje uklanjanje viška masnoće s jednog dijela tijela, poput trbuha ili bedara, te njegovo ubrizgavanje u područje brade. Injekcijski fileri, poput hijaluronske kiseline, također se mogu koristiti za povećanje brade. 

Poliklinika Sinteza – Korekcija brade

Poliklinika Sinteza je poliklinika za plastičnu kirurgiju koja se nalazi u Hrvatskoj i nudi razne kozmetičke zahvate, uključujući korekciju brade, mentoplastiku, implantaciju brade, estetsku operaciju brade i povećanje brade. Klinika je poznata po pružanju visokokvalitetnih usluga i ima tim iskusnih plastičnih kirurga specijaliziranih za estetske zahvate lica. U ovom dijelu detaljno ćemo govoriti o zahvatima korekcije podbratka koje nudi Poliklinika Sinteza, njihovim prednostima i pripadajućim cijenama.

Korekcija brade

Korekcija brade, također poznata kao genioplastika, kirurški je zahvat koji uključuje preoblikovanje brade kako bi se poboljšala njezina veličina, oblik i položaj. Zahvat se može izvesti različitim tehnikama, poput klizne genioplastike, smanjenja ili povećanja brade. Korekcija brade može poboljšati simetriju i ravnotežu lica, što rezultira estetski ugodnijim izgledom.

U Poliklinici Sinteza zahvati korekcije podbratka kreću se od 1500 €, a konačna cijena može varirati ovisno o konkretnoj tehnici i opsegu zahvata. Prije operacije, plastični kirurg će procijeniti pacijentovu bradu i strukturu lica kako bi odredio najprikladniju tehniku za željeni ishod.

Implantat za bradu

Operacija ugradnje brade je postupak koji uključuje umetanje silikonskog implantata u bradu kako bi se povećala njezina veličina i oblik. Postupkom se može poboljšati simetrija i ravnoteža lica, što rezultira estetski ugodnijim izgledom. Operacija implantacije brade obično se izvodi u općoj anesteziji, a implantat se umeće kroz mali rez ispod brade ili unutar usta.

U Poliklinici Sinteza zahvati ugradnje brade kreću se od 2000 €, a konačna cijena može varirati ovisno o vrsti implantata koji se koristi i opsegu zahvata. Plastični kirurg će razgovarati o pacijentovim ciljevima i očekivanjima i preporučiti najprikladniju veličinu i oblik implantata za željeni ishod.

Estetska kirurgija brade

Estetska kirurgija brade uključuje nekoliko nekirurških zahvata, poput liposukcije, dermalnih punila i injekcija botoxa. Liposukcija uključuje uklanjanje viška masnoće s područja brade, što rezultira izraženijom linijom čeljusti. Dermalni fileri ubrizgavaju se u bradu kako bi se povećala njezina veličina i oblik, dok injekcije botoxa mogu opustiti mišiće u području brade, što rezultira mladolikim izgledom. Estetska operacija brade manje je invazivna od kirurških zahvata, a vrijeme oporavka je minimalno.

U Poliklinici Sinteza zahvati estetske operacije brade kreću se od 300 €, a konačna cijena može varirati ovisno o konkretnoj tehnici i opsegu zahvata. Plastični kirurg će razgovarati o pacijentovim ciljevima i očekivanjima te preporučiti najprikladniju tehniku za željeni ishod.

Mentoplastična kirurgija

Mentoplastika je zahvat koji uključuje preoblikovanje brade kako bi se poboljšala njezina veličina i položaj. Zahvat se može izvesti različitim tehnikama, poput klizne genioplastike ili smanjenja brade. Klizna genioplastika uključuje pravljenje reza u bradi i njeno pomicanje naprijed ili nazad kako bi se povećala njena veličina i oblik. Smanjenje brade uključuje uklanjanje dijela brade kako bi se smanjila njezina veličina.

U Poliklinici Sinteza zahvati mentoplastike kreću se od 1500 €, a konačna cijena može varirati ovisno o konkretnoj tehnici i opsegu zahvata. Plastični kirurg će procijeniti pacijentovu bradu i strukturu lica te preporučiti najprikladniju tehniku za željeni ishod.

Povećanje brade

Povećanje brade je postupak koji uključuje povećanje veličine i oblika brade različitim metodama, poput prijenosa masti ili injekcijskih punila. Prijenos masti uključuje uklanjanje viška masnoće s jednog dijela tijela, poput trbuha ili bedara, i ubrizgavanje u bradu kako biste povećali njezinu veličinu i oblik. Injekcioni fileri, poput hijaluronske kiseline ili kalcijevog hidroksilapatita, također se mogu koristiti za povećanje volumena brade i poboljšanje njezine konture.

U Poliklinici Sinteza zahvati povećanja podbratka već su od 500 €, a konačna cijena može varirati ovisno o konkretnoj tehnici i opsegu zahvata. Plastični kirurg će razgovarati o pacijentovim ciljevima i očekivanjima te preporučiti najprikladniju tehniku za željeni ishod.

Operacija korekcije brade siguran je i učinkovit način poboljšanja simetrije i ravnoteže lica, što rezultira estetski ugodnijim izgledom. Idealna dob za zahvat ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući dob pacijenta, težinu deformacije brade i cjelokupno zdravlje pacijenta. Poliklinika Sinteza nudi niz zahvata korekcije podbratka, a njihovi plastični kirurzi visoko su kvalificirani i iskusni u izvođenju ovih zahvata. U Poliklinici Sinteza pacijenti mogu očekivati personaliziranu njegu i izvrsne rezultate.

Biografija dr. Mladen Duduković

Dr. Mladen Duduković zagrebački je liječnik koji je završio V. gimnaziju i Medicinski fakultet u Zagrebu. Na zagrebačkom KBC-u završio je specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije, a dio specijalističke obuke obavio je kao stipendist u najboljoj američkoj bolnici The Johns Hopkins Hospital u Baltimoreu (MD). U tijeku specijalizacije, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, napravio je i znanstveni doktorat iz područja estetske kirurgije. Od samih početaka svojeg specijalističkog usavršavanja bio je iznimno zainteresiran za estetiku pa se upravo u tom području najviše razvijao.

Reference
1. Romo T, Lanson BG. Chin augmentation. Facial Plast Surg Clin North Am. 2008 Feb;16(1):69-77, vi. [PubMed]
2. Sykes JM, Suárez GA. Chin Advancement, Augmentation, and Reduction as Adjuncts to Rhinoplasty. Clin Plast Surg. 2016 Jan;43(1):295-306. [PubMed]
3. Bertossi D, Galzignato PF, Albanese M, Botti C, Botti G, Nocini PF. Chin Microgenia: A Clinical Comparative Study. Aesthetic Plast Surg. 2015 Oct;39(5):651-8. [PubMed]

Estetska kirugija – Cijene u Hrvatskoj

Lice i vrat

ZahvatCijena (€)Cijena (kn)
Korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) – lokalna anestezija1.0628.001,64
Korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) – opća anestezija1.59312.002,46
Korekcija očnih kapaka (donji i gornji) – opća anestezija2.39018.007,46
Korekcija nosa (rinoplastika ili septorinoplastika)2.522 – 2.92019.002,01 – 22.000,74
Korekcija devijacije septuma (septoplastika)2.124 – 2.39016.003,28 – 18.007,46
Sekundarna korekcija nosa3.186 – 3.71624.004,92 – 28.001,55
Korekcija rascjepa usne, nosa i nepca2.39018.007,46
Korekcija ušiju – lokalna anestezija1.1959.003,73
Korekcija ušiju – opća anestezija1.99115.001,19
Korekcija brade ugradnjom implantata2.39018.007,46
Korekcija brade osteotomijom3.31925.007,01
VASERlipo ultrazvučna liposukcija podbratka1.85914.006,64
VASERlipo ultrazvučna liposukcija vrata2.12416.003,28
Face Lifting3.849 – 4.24829.000,29 – 32.006,56
Mini lifting lica2.39018.007,46
Lifting obrva1.32810.005,82
Lifting obrva – opća anestezija1.99115.001,19
Lifting vrata2.39018.007,46
Lifting srednjeg dijela lica2.12416.003,28
Lip Lift – kirurško podizanje usne1.32810.005,82
Redukcija bukalnih masnih jastučića1.32810.005,82
Lipofiling lica1.328 – 2.655

10.005,82 – 20.004,10

 

Powered by Aestetica Web Design © 2024