plastična kirurgija
Tea Valić
Estetska kirurgija

Psihologija cijena estetske kirurgije: Zašto smo spremni platiti više

U današnjem društvu pritisak da izgledamo i osjećamo se najbolje što možemo, nikad nije bio veći. To je dovelo do sve većeg interesa za estetsku kirurgiju u Hrvatskoj, sa sve više ljudi spremnih platiti visoke cijene za najnovije zahvate. Ali što nas tjera da toliko trošimo na sve te tretmane? Ulazimo u psihologiju cijena estetske kirurgije kako bismo otkrili čimbenike koji utječu na naš proces donošenja odluka.

Moć percepcije: Kako marketing utječe na našu percepciju cijena estetske kirurgije u Hrvatskoj

Marketing igra ključnu ulogu u oblikovanju naše percepcije cijena estetske kirurgije u Hrvatskoj. Oglasi i promocije stvaraju određenu sliku usluge i manipuliraju našim očekivanjima. Psihološki utjecaj brendiranja i pakiranja također može utjecati na naše mišljenje. Na primjer, elegantna i moderna klinika može se činiti luksuznijom i skupljom. Osim toga, društveni dokazi i izjave zadovoljnih kupaca mogu stvoriti osjećaj povjerenja i pouzdanosti, što u konačnici utječe na donošenje odluka potrošača.

Prema riječima dr. Borisa Filipovića iz Poliklinike LF u Zagrebu, marketing snažno utječe na percepciju ljudi o cijenama estetske kirurgije u Hrvatskoj. Napominje da reklame i promocije mogu stvoriti određenu sliku usluge i manipulirati našim očekivanjima. Način na koji se klinike predstavljaju također može utjecati na percepciju. On pojašnjava da se “klinika koja ulaže u moderne prostore i opremu, te ima elegantan i moderan dizajn može biti percipirana kao luksuznija i skuplja od klinike koja ne stavlja toliki naglasak na te aspekte”.

Nadalje, dr. Filipović ističe da društveni dokazi i izjave zadovoljnih klijenata mogu imati značajnu ulogu u oblikovanju percepcije potrošača o cijenama estetske kirurgije u Hrvatskoj. Svjedočanstva prethodnih pacijenata mogu stvoriti osjećaj povjerenja i pouzdanosti, što u konačnici utječe na donošenje odluka potrošača. Ovo je osobito važno za ljude koji možda oklijevaju podvrgnuti se kozmetičkim zahvatima zbog percipiranih rizika.

Dr. Filipović smatra da je važno da pojedinci kritički pristupe marketingu i oglašavanju kada razmišljaju o estetskoj kirurgiji u Hrvatskoj. Iako marketing može pružiti vrijedne informacije, važno je istražiti i usporediti cijene i usluge različitih klinika kako biste bili sigurni da donosite informiranu odluku.

Povezanost cijene i kvalitete: Kako potrošači u Hrvatskoj koriste cijenu kao signal kvalitete u estetskoj kirurgiji

U kontekstu estetske kirurgije potrošači često povezuju cijenu s kvalitetom. Oni koriste cijenu kao heuristiku za određivanje kvalitete usluge, pretpostavljajući da više cijene odražavaju višu kvalitetu. Međutim, percipirani rizik također može igrati ulogu u donošenju potrošačkih odluka. Potrošači bi mogli biti spremni platiti više za kirurga s više iskustva i stručnosti jer to smanjuje njihov percipirani rizik.

Dr. Filipović pojašnjava da su potrošači u Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim zemljama, skloni koristiti cijenu kao pokazatelj kvalitete kada je u pitanju estetska kirurgija. Napominje da to nije nužno racionalna odluka jer cijena usluge ne odražava uvijek njezinu pravu kvalitetu. Međutim, potrošači često pretpostavljaju da su više cijene povezane s višom kvalitetom i mogu biti spremni platiti više za uslugu na temelju te pretpostavke.

Dr. Filipović također napominje da percipirani rizik može igrati ulogu u donošenju potrošačkih odluka. Potrošači bi mogli biti spremni platiti više za kirurga s više iskustva i stručnosti jer to smanjuje njihov percipirani rizik. Drugim riječima, potrošači bi mogli biti spremni platiti više za kirurga za kojeg smatraju da je vještiji i obrazovaniji, jer to smanjuje rizik od komplikacija ili nezadovoljavajućih rezultata.

No, naglašava dr. Filipović, potrošači se ne bi trebali oslanjati samo na cijenu kao pokazatelj kvalitete. Druge čimbenike, kao što su kvalifikacije kirurga, iskustvo i dosadašnji rad, kao i kvalitetu klinike i opreme, također treba uzeti u obzir. Za potrošače je važno da istraže i izaberu kirurga koji je visoko kvalificiran i iskusan, bez obzira na cijenu usluge.

Emocionalna cijena estetske kirurgije: Kako potrošači opravdavaju plaćanje viših cijena

Estetska kirurgija često je povezana s emocionalnim dobrobitima, poput povećanja samopoštovanja i samopouzdanja. Ove emocionalne prednosti mogu učiniti potrošače spremnijima platiti više cijene. Društvene i kulturne norme mogu utjecati na stavove potrošača prema estetskoj kirurgiji. U određenim kulturama, mladolik izgled može biti visoko cijenjen, što dovodi do veće spremnosti za plaćanje usluga estetske kirurgije.

Utjecaj društvenih usporedbi na cijene estetske kirurgije: Kako se potrošači uspoređuju s drugima

Društvene usporedbe mogu igrati značajnu ulogu u stavovima potrošača prema cijenama estetske kirurgije. Potrošači se mogu uspoređivati s drugima, poput slavnih osoba ili prijatelja, i koristiti to kao mjerilo za ono što se smatra “normalnim” ili “prihvatljivim” u smislu estetske kirurgije. Percepcija potrošača o društvenom statusu također može utjecati na njihovu spremnost da plate usluge estetske kirurgije.

Dr. Filipović smatra da društvene usporedbe imaju snažan utjecaj na stav potrošača prema cijenama estetske kirurgije. Kaže: “Potrošači su neprestano izloženi slikama slavnih osoba i utjecajnih osoba na društvenim mrežama koje često predstavljaju idealiziranu i nerealnu sliku ljepote. Kao rezultat toga, potrošači mogu osjećati pritisak da se prilagode tim standardima i mogu biti spremni platiti više za estetsku kirurgiju usluge za postizanje ovog idealiziranog izgleda.”

Dr. Filipović također napominje da se potrošači mogu uspoređivati sa svojim prijateljima i vršnjacima, pogotovo ako su se sami podvrgnuli estetskim zahvatima. “Potrošači mogu osjećati pritisak da drže korak sa svojim vršnjacima i mogu biti spremni platiti više za kozmetičke zahvate kako bi se uklopili u svoju društvenu skupinu”, objašnjava.

Nadalje, dr. Filipović ističe da percepcija društvenog statusa potrošača također može utjecati na njihovu spremnost da plate usluge estetske kirurgije. “Potrošači koji sebe smatraju višim društvenim statusom možda će biti spremniji platiti premiju za usluge estetske kirurgije kako bi održali ili poboljšali svoj status”, kaže on.

Dr. Filipović smatra da socijalne usporedbe i percepcija društvenog statusa mogu imati značajan utjecaj na stav potrošača prema cijenama estetske kirurgije. Važno je da potrošači pažljivo razmotre vlastite motive za traženje estetske kirurgije i da ne temelje svoje odluke isključivo na vanjskim čimbenicima kao što su društvene usporedbe i percipirani društveni status.

Utjecaj pogodnosti na cijene estetske kirurgije: Kako potrošači u Hrvatskoj cijene vrijeme i trud

Praktičnost i pristupačnost mogu biti važni čimbenici u donošenju potrošačkih odluka. Potrošači u Hrvatskoj možda će biti spremni platiti više cijene za usluge estetske kirurgije ako su praktičnije i zahtijevaju manje vremena i truda. Lokacija klinike i putni troškovi također mogu utjecati na stavove potrošača prema cijenama.

Popusti i posebne ponude mogu imati snažan utjecaj na ponašanje potrošača u kontekstu cijena estetske kirurgije u Hrvatskoj. Vremenski ograničene ponude i hitnost mogu stvoriti osjećaj nedostatka i potaknuti potrošače na donošenje odluka. Paketi također mogu stvoriti percepciju vrijednosti, što dovodi do veće spremnosti na plaćanje.

Mogućnosti financiranja i plaćanja mogu biti važni čimbenici u tome da usluge estetske kirurgije budu pristupačnije potrošačima. Kamatne stope i uvjeti financiranja mogu utjecati na spremnost potrošača da plate više cijene. Planovi plaćanja i fleksibilne mogućnosti financiranja također mogu utjecati na donošenje potrošačkih odluka.

Utjecaj recenzija i internetske reputacije: Kako potrošači u Hrvatskoj koriste društveni dokaz za donošenje odluka

Internet je revolucionirao način na koji potrošači donose odluke o kupnji, a industrija estetske kirurgije nije iznimka. Online recenzije i reputacija igraju značajnu ulogu u oblikovanju percepcije potrošača o cijenama estetske kirurgije u Hrvatskoj.

Studije su pokazale da potrošači polažu veliko povjerenje u online recenzije i izjave. Pozitivne recenzije i ocjene mogu značajno utjecati na donošenje potrošačkih odluka, dok negativne recenzije mogu dovesti do gubitka posla. Zapravo, prema jednoj studiji, 92% potrošača čita online recenzije prije donošenja odluke o kupnji.

Online recenzije i upravljanje ugledom ključni su za klinike i ordinacije estetske kirurgije. Pozitivne kritike i ocjene mogu pomoći klinikama da privuku nove pacijente i zadrže postojeće. S druge strane, negativne kritike mogu naštetiti ugledu klinike i rezultirati gubitkom poslovanja.

Klinike u Hrvatskoj moraju biti proaktivne u upravljanju svojom internetskom reputacijom. To uključuje praćenje online recenzija i odgovaranje na pozitivne i negativne povratne informacije. Odgovaranje na negativne povratne informacije može pokazati predanost klinike pružanju korisničke usluge i pomoći u ublažavanju bilo kakvog negativnog utjecaja na reputaciju klinike.

Ne može se podcijeniti utjecaj online istraživanja i informacija na stavove potrošača o cijenama estetske kirurgije. Potrošači su sada više informirani nego ikad prije i vjerojatno će provesti opsežna online istraživanja prije nego što donesu odluku koju će kliniku odabrati.

Klinike moraju osigurati da njihova online prisutnost bude na visini. To uključuje održavanje ažurne web stranice, angažman na društvenim medijima i brzo odgovaranje na online upite. Klinike također moraju osigurati da su njihove cijene jasno prikazane na njihovoj web stranici, zajedno s informacijama o svim dostupnim opcijama financiranja ili plaćanja.

Etika određivanja cijena estetske kirurgije u Hrvatskoj: Kako uskladiti profit i odgovornost

Iako je estetska kirurgija profitna industrija, pri određivanju cijena usluga moraju se uzeti u obzir etička pitanja. Cilj ne bi trebao biti maksimiziranje profita pod svaku cijenu, već ravnoteža između profita i odgovornosti.

Klinike u Hrvatskoj moraju uzeti u obzir dostupnost svojih usluga i utjecaj cijena na donošenje odluka potrošača. Cijene trebaju biti transparentne i poštene, bez skrivenih naknada. Klinike bi također trebale nuditi fleksibilne opcije plaćanja kako bi usluge bile dostupnije širem krugu potrošača.

Etička razmatranja cijena također se proširuju na kvalitetu ponuđenih usluga. Klinike se moraju pobrinuti da koriste sigurne i učinkovite postupke te da ne štekaju kako bi smanjili troškove. Cijena ne bi trebala biti jedina odrednica odabira klinike, a potrošače treba poticati da pri donošenju odluke uzmu u obzir čimbenike kao što su iskustvo, stručnost i ugled.

Transparentnost i poštenje ključni su pri stvaranju poštene i etičke strukture cijena u estetskoj kirurgiji. Klinike bi trebale biti otvorene u pogledu troškova povezanih s njihovim uslugama i ne bi se trebale uključiti u obmanjujuće prakse određivanja cijena. Također bi trebali biti transparentni u pogledu svojih kvalifikacija i iskustva te ne bi trebali obmanjivati potrošače o prednostima ili rizicima povezanim s njihovim postupcima.

Psihologija cijena estetske kirurgije je složena i višestruka. Na potrošače pri donošenju odluka o kupnji utječe niz čimbenika, uključujući marketing, percipiranu vrijednost, emocije, društvene usporedbe i ugled na internetu. Klinike moraju biti svjesne ovih čimbenika i moraju uzeti u obzir etička pitanja kada određuju cijene svojih usluga.

Estetska kirugija – Cijene u Hrvatskoj

Lice i vrat

ZahvatCijena (€)Cijena (kn)
Korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) – lokalna anestezija1.0628.001,64
Korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) – opća anestezija1.59312.002,46
Korekcija očnih kapaka (donji i gornji) – opća anestezija2.39018.007,46
Korekcija nosa (rinoplastika ili septorinoplastika)2.522 – 2.92019.002,01 – 22.000,74
Korekcija devijacije septuma (septoplastika)2.124 – 2.39016.003,28 – 18.007,46
Sekundarna korekcija nosa3.186 – 3.71624.004,92 – 28.001,55
Korekcija rascjepa usne, nosa i nepca2.39018.007,46
Korekcija ušiju – lokalna anestezija1.1959.003,73
Korekcija ušiju – opća anestezija1.99115.001,19
Korekcija brade ugradnjom implantata2.39018.007,46
Korekcija brade osteotomijom3.31925.007,01
VASERlipo ultrazvučna liposukcija podbratka1.85914.006,64
VASERlipo ultrazvučna liposukcija vrata2.12416.003,28
Face Lifting3.849 – 4.24829.000,29 – 32.006,56
Mini lifting lica2.39018.007,46
Lifting obrva1.32810.005,82
Lifting obrva – opća anestezija1.99115.001,19
Lifting vrata2.39018.007,46
Lifting srednjeg dijela lica2.12416.003,28
Lip Lift – kirurško podizanje usne1.32810.005,82
Redukcija bukalnih masnih jastučića1.32810.005,82
Lipofiling lica1.328 – 2.655

10.005,82 – 20.004,10

Grudi

ZahvatCijena (€)Cijena (kn)
Povećanje grudi – okrugli implantati Mentor4.11531.004,47
Povećanje grudi – anatomski implantati Mentor4.38033.001,11
Povećanje i podizanje grudi – okrugli implantati4.77936.007,38
Povećanje i podizanje grudi – anatomski implantati5.04438.004,02
Povećanje grudi vlastitim masnim tkivom5.04438.004,02
Podizanje grudi4.24832.006,56
Smanjenje grudi4.64635.005,29
Korekcija asimetrije grudi3.982 – 4.64630.002,38 – 35.005,29
Korekcija grudi po operaciji tumora3.319 – 5.30925.007,01 – 40.000,66
Korekcija veličine areola1.85914.006,64
Smanjenje muških grudi kirurška metoda3.98230.002,38
Smanjenje muških grudi VaserLipo2.78821.006,19
Uklanjanje fibrocističnih promjena u dojci1.062 – 1.5938.001,64 – 12.002,46

Tijelo

ZahvatCijena (€)Cijena (kn)
Abdominoplastika5.04438.004,02
Abdominoplastika – VASERlipo jedna regija6.23847.000,21
Oblikovanje stražnjice vlastitim masnim tkivom5.97345.003,57
Kirurško podizanje stražnjice3.71728.005,74
Zatezanje nadlaktica (brahioplastika)3.31925.007,01
Kirurško zatezanje unutarnje strane natkoljenica4.64635.005,29
Korekcija stidnih usana (labioplastika) – lokalna anestezija1.32810.005,82
Korekcija stidnih usana (labioplastika) – opća anestezija1.99115.001,19
VASERlipo ultrazvučna liposukcija trbuha3.71728.005,74
VASERlipo ultrazvučna liposukcija ostalih dijelova tijela – veća regija (1)2.52219.002,01
VASERlipo ultrazvučna liposukcija ostalih dijelova tijela – manja regija (2)1.85914.006,64
VASERlipo ultrazvučna liposukcija dodatne regije(3)1.1959.003,73
Operacija hernije (kila ili bruh)2.39018.007,46

Mali kirurški zahvati

ZahvatCijena (€)Cijena (kn)
Ekscizija madeža133 – 3991.002,09 – 3.006,27
Ekscizija madeža/tumora s rekonstrukcijom399 – 1.3283.006,27 – 10.005,82
Uklanjanje ksantelazme (jedna vjeđa)3322.501,45
Ekscizija ostalih promjena na koži199 – 7971.499,37 – 6.005,00
Kirurško uklanjanje tetovaža531 – 1.0624.000,82 – 8.001,64
Kirurška korekcija ožiljaka399 – 9303.006,27 – 7.007,09
Odstranjivanje uraslog nokta266 – 5312.004,18 – 4.000,82
Sindrom karpalnog kanala (cijena po ruci)797

6.005,00

Konzultacije

UslugaCijena (€)Cijena (kn)
Konzultacijski pregled sa specijalistom54406,86
Drugo mišljenje kirurga – konzultacijski pregled67504,81
Konzultacijski pregled s VECTRA 3D54406,86
Kontrola40301,38
PHD (patohistološka dijagnoza) – jedan uzorak80602,76
Imunohistokemijska analiza – jedan uzorak54406,86
Ekstirpacija tumora dojke107806,19
ONLINE konzultacije sa specijalistom (1)54406,86

Botox tretmani

1 Područje*160€ (1205,52 kn)
2 Područja*260€ (1958,97 kn)
3 Područja*330€ (2486,39 kn)
Dodatno malo područje**70€ (527,42 kn)

*Bore mrštilice, bore na čelu & bore smijalice oko očiju (Crow’s feet)
**Podizanje obrva (Brow lift), Gummy osmijeh, Dolje usmjereni kutovi usana, Naborana brada, Bore na nosu, Podizanje vrha nosa

Posebni Botox tretmani

Četvrtasta čeljust / Bruksizam330€ (2486,29 kn)
Turkey neck / Nefertiti podizanje kože vrata400€ (3013,8 kn)
Prekomjerno znojenje / Hiperhidroza400€ (3013,8 kn)
 

Dermalni fileri

Augmentacija usana 0.55ml210€ (1582,25 kn)
Augmentacija usana 1ml360€ (2712,42 kn)
Nazolabijalne linije 1ml360€ (2712,42 kn)
Marionetske linije 1ml360€ (2712,42 kn)
Augmentacija jagodica / obraza 1ml360€ (2712,42 kn)
Nekirurška korekcija nosa600€ (4520,7 kn)
Korekcija podočnjaka 1ml360€ (2712,42 kn)
Povećanje brade 1ml360€ (2712,42 kn)
Oblikovanje linije čeljusti 1ml360€ (2712,42 kn)
Popunjavanje pušačkih perioralnih linija 1ml360€ (2712,42 kn)
Pomlađivanje ruku Radiesse 1.5ml420€ (3164,49 kn)
Korekcija / Razgrađivanje filera (Hijaluronidaza)130€ (979,49 kn)
Profhilo (1 tretman – 2ml)270€ (2034,32 kn)
Profhilo (2 tretmana – 4ml )540€ (4068,63 kn)
Viscoderm Hydrobooster 1.1ml200€ (1506,9 kn)
Neauvia Hydro Deluxe skinbooster 2.5ml240€ (1808,28 kn)
Dermalni filer – 2ml660€ (4972,77 kn)
Dermalni filer – 3ml930€ (7007,09 kn)

Powered by Aestetica Web Design © 2024