Iza zavjese Instagrama: Utjecaj društvenih mreža na estetiku

Iza zavjese Instagrama: Utjecaj društvenih mreža na estetiku

Razvoj estetskih ideala kroz povijest od klasične ljepote do Instagram trendova odražava evoluciju društvenih vrijednosti i tehnološkog napretka. Povijesne epohe određivale su standarde ljepote, ali s pojavom Instagrama i sličnih platformi, brzina promjene tih standarda dramatično se ubrzala. Društvene mreže, posebice u Hrvatskoj, igraju ključnu ulogu u oblikovanju percepcija ljepote, potičući mlade na usvajanje globalno popularnih estetskih trendova.

Uloga medija u oblikovanju standarda ljepote nikada nije bila izraženija. Instagram, s milijunima korisnika iz Hrvatske, postao je epicentar za širenje novih ideala ljepote. Ova platforma ne samo da promovira određene estetske standarde već i potiče pojedince na težnju ka ‘savršenstvu’, često nerealnom i dostižnom samo kroz digitalne filtre ili estetske zahvate.

Transformacija ideala ljepote s pojavom društvenih mreža podrazumijeva prijelaz od prirodnog izgleda prema sve više uniformiranom i filtriranom izgledu. Takvi trendovi, poput ‘Instagram lica’, postaju sve popularniji među mladima u Zagrebu, potičući interes za estetske zahvate koji obećavaju dostizanje tih virtualnih standarda ljepote.

Kako Instagram definira ‘savršen izgled’ utječe na mlade u Hrvatskoj na više razina. Od povećanja tjeskobe i nezadovoljstva vlastitim izgledom do povećane potražnje za estetskim zahvatima, društvene mreže imaju dubok utjecaj na samopouzdanje pojedinaca. Studije slučaja iz Zagreba pokazuju kako mladi često doživljavaju pritisak da se usklade s nerealnim standardima ljepote promoviranim na Instagramu.

Utjecaj ‘filtarske kulture’ na realne standarde ljepote izražava se kroz rastuću potražnju za estetskim zahvatima koji imitiraju efekte popularnih Instagram filtara. Ovaj fenomen dovodi do pitanja o utjecaju društvenih mreža na psihološko blagostanje mladih, posebice u kontekstu stvaranja nerealnih očekivanja o vlastitom izgledu.

Kako se nositi s pritiskom savršenstva na društvenim mrežama postaje sve važnije pitanje, posebno za estetske kirurge u Zagrebu koji se susreću s mladima u potrazi za savršenstvom inspiriranim društvenim mrežama. Edukacija o realnim očekivanjima i rizicima povezanima s estetskim zahvatima ključna je u pružanju podrške pojedincima koji se suočavaju s ovim pritiskom.

Najpopularniji estetski zahvati inspirirani trendovima na društvenim mrežama uključuju postupke poput punjenja usana, rinoplastike i konturiranja lica, čija je potražnja porasla zbog želje za postizanjem izgleda popularnog među influencerima. Uspon ‘Instagram lica’ u Hrvatskoj svjedoči o utjecaju ovih digitalnih platformi na stvarne živote mladih.

Društvene mreže kao platforma za promociju estetske kirurgije omogućavaju klinikama da dosegnu široku publiku, uključujući mlade u Zagrebu. Međutim, ovakva promocija također podiže etička pitanja o odgovornosti klinika i kirurga u promicanju realnih očekivanja i informiranosti o rizicima.

Utjecaj influencera na percepciju estetskih zahvata pokazuje koliko je važna suradnja između stručnjaka i javnih osoba u promicanju zdravih i realnih slika o tijelu. Influenceri mogu igrati ključnu ulogu u edukaciji o estetskoj kirurgiji, demistificirajući zahvate i potičući otvorenu diskusiju o očekivanjima i rezultatima.

Etičke dileme i kontroverze u estetskoj kirurgiji posebno su izražene kada je riječ o maloljetnicima i osobama pod snažnim utjecajem društvenih mreža. Odgovornost estetskih kirurga u Zagrebu uključuje sposobnost da kažu ‘ne’ kada procijene da su očekivanja nerealna ili kada postupci nisu u najboljem interesu pacijenta.

Zaštita maloljetnika od neopravdanih estetskih zahvata i promicanje programa osvještavanja u Hrvatskoj ključni su u borbi protiv negativnog utjecaja ‘filtarske kulture’. Edukacija o rizicima i promicanje zdravih slika o tijelu trebali bi biti prioritet u svim segmentima društva, od škola do estetskih klinika.

Važnost psihološke podrške prije estetskih zahvata ne može se dovoljno naglasiti. Razgovori o očekivanjima, motivaciji i potencijalnim psihološkim posljedicama zahvata esencijalni su u procesu donošenja odluke o estetskom zahvatu, posebno u kontekstu pritiska koji nameću društvene mreže.

Prednosti i nedostaci virtualnih konzultacija u estetskoj kirurgiji postali su posebno relevantni tijekom pandemije COVID-19. Digitalizacija u estetskoj medicini omogućila je nastavak pružanja usluga unatoč ograničenjima, ali je također otvorila pitanja o ograničenjima i mogućnostima takvog pristupa, posebno u kontekstu preciznog razumijevanja pacijentovih želja i očekivanja.

Virtualno modeliranje očekivanih rezultata zahvata može pomoći u postavljanju realnih očekivanja, no isto tako može potaknuti daljnje idealiziranje i težnju za nedostižnim standardima ljepote. Utjecaj pandemije na pristup estetskim zahvatima u Hrvatskoj pokazuje koliko je važno pronaći ravnotežu između korištenja novih tehnologija i očuvanja etičkih standarda u estetskoj medicini.

Stručno mišljenje dr. Ivonne Žgaljardić iz Zagreba

Inovacije u estetskoj kirurgiji i njihov odjek na društvenim mrežama revolucionarizirale su pristup i percepciju estetske medicine. Dr. Ivonne Žgaljardić, istaknuta estetska kirurginja iz Zagreba, dijeli svoje duboko razumijevanje utjecaja tehnološkog napretka na ovu disciplinu. Ona naglašava kako su inovacije omogućile razvoj preciznijih i sigurnijih postupaka, pružajući pacijentima prilagođena rješenja koja odgovaraju njihovim jedinstvenim potrebama.

Personalizacija tretmana prema dr. Žgaljardić predstavlja budućnost estetske kirurgije. Individualni pristup omogućava kirurzima da ostvare rezultate koji ne samo da zadovoljavaju estetske ciljeve pacijenata već i podupiru njihovo psihološko blagostanje. Integracija tehnologija poput 3D modeliranja i virtualne realnosti u konzultacije povećava razumijevanje pacijenata o mogućim ishodima zahvata, potičući informiranu odluku.

Društvene mreže imaju dvostruki utjecaj na očekivanja pacijenata, objašnjava dr. Žgaljardić. S jedne strane, one informiraju javnost o novim metodama i mogućnostima unutar estetske kirurgije, dok s druge strane mogu stvoriti nerealna očekivanja zahvaljujući promociji ‘idealnih’ oblika tijela i lica. Stoga je ključno educirati pacijente o realnosti estetskih procedura i mogućim rezultatima.

Etička pitanja posebno su izražena u kontekstu društvenih mreža. Dr. Žgaljardić ističe važnost etičkog pristupa u estetskoj kirurgiji, gdje profesionalna odgovornost mora nadmašiti zahtjeve tržišta. Balansiranje između želja pacijenata i medicinski opravdanih postupaka postaje sve zahtjevnije u eri ‘influencer kulture’, gdje javne osobe često promoviraju estetske zahvate.

Transparentnost i edukacija pacijenata su temelji na kojima dr. Žgaljardić gradi svoju praksu. Informiranje pacijenata o svim aspektima predloženog zahvata, uključujući moguće rizike i realne ishode, neophodno je za etičku praksu. Psihološki aspekti odluke o estetskom zahvatu zauzimaju centralno mjesto u njezinom pristupu, gdje dubinska analiza motivacija i očekivanja pacijenata vodi prema boljim rezultatima i zadovoljstvu.

Dr. Žgaljardić naglašava važnost pronalaženja ravnoteže između trendova i individualnih potreba pacijenata. Personalizirani pristup protiv pritiska društvenih mreža ključan je u omogućavanju pacijentima da donesu odluke koje najbolje odgovaraju njihovom tijelu i psihološkom stanju. Kroz svoje iskustvo, ona je svjedočila transformacijama koje ne samo da mijenjaju izgled pacijenata već i znatno poboljšavaju njihovu kvalitetu života.

Kako se mjeri uspjeh zahvata u estetskoj kirurgiji prema dr. Žgaljardić, ne leži samo u estetskom ishodu, već i u pozitivnom utjecaju na samopouzdanje i psihološko stanje pacijenta. Budućnost estetske kirurgije, prema njezinim riječima, leži u integraciji novih tehnologija koje će omogućiti još veću prilagodbu tretmana pacijentima, uz istovremeno očuvanje visokih etičkih i profesionalnih standarda unatoč izazovima koje donosi digitalna omniprezentnost.

Psihološki utjecaj društvenih mreža na mlade u Hrvatskoj

Analiza trendova i njihov utjecaj na samopouzdanje mladih u Hrvatskoj otkriva duboki otisak koji Instagram i slične platforme ostavljaju na tjelesnu sliku i samopoštovanje adolescenata. Sveprisutnost ‘savršenih’ slika i života na društvenim mrežama stvara pritisak na mlade da se uspoređuju s nerealnim standardima, često dovodeći do anksioznosti i smanjenog samopouzdanja.

Utjecaj Instagrama na tjelesnu sliku adolescenata u Hrvatskoj posebno je izražen, s obzirom na visoku penetraciju društvenih mreža među mladom populacijom. Studije pokazuju da stalna izloženost idealiziranim slikama tijela može negativno utjecati na zadovoljstvo vlastitim izgledom i potaknuti razvoj poremećaja prehrane.

Studije i istraživanja o psihološkom utjecaju društvenih mreža potvrđuju potrebu za sveobuhvatnim pristupom u prevenciji negativnih posljedica. Uloga obrazovnog sustava postaje ključna u osnaživanju mladih da kritički procjenjuju sadržaj koji konzumiraju online i razviju zdravu sliku o tijelu.

Strategije za razvoj zdrave slike o tijelu i samopouzdanja moraju biti višedimenzionalne, uključujući programe i inicijative za osnaživanje mladih u Zagrebu. Takvi programi bi trebali promicati pozitivnu tjelesnu sliku, samoprihvaćanje i medijsku pismenost među adolescentima.

Uloga roditelja i obrazovatelja u formiranju zdravih navika ne može se podcijeniti. Oni imaju značajnu ulogu u pružanju podrške, razumijevanja i vođenja u navigaciji kroz izazove koje donose društvene mreže. Razgovori o realnosti iza filtriranih slika i važnosti unutarnjih vrijednosti mogu pomoći mladima da razviju otpornost na pritiske koje susreću online.

Kako se suprotstaviti pritiscima društvenih mreža postaje sve važnije pitanje. Praktični savjeti uključuju ograničavanje vremena provedenog na društvenim mrežama, promicanje aktivnosti koje poboljšavaju mentalno zdravlje i poticanje mladih na sudjelovanje u stvarnom životu.

Važnost medijske pismenosti naglašava potrebu za edukacijom mladih o kritičkom promišljanju sadržaja na društvenim mrežama. Razumijevanje kako se sadržaj stvara, zašto se određene slike promoviraju i kako filtriranje utječe na percepciju realnosti ključno je za razvoj zdravog odnosa prema društvenim mrežama.

Inicijative za povećanje svijesti o manipulaciji i filtrima na društvenim mrežama, poput radionica i seminara, mogu pružiti mladima alate potrebne za kritičko promišljanje o sadržaju koji konzumiraju. Primjeri dobre prakse iz Hrvatske uključuju školske programe i suradnju s organizacijama civilnog društva u edukaciji o medijskoj pismenosti.

Utjecaj virtualnih zajednica na formiranje identiteta mladih ističe dvostruki mač društvenih mreža – mogu pružiti osjećaj pripadnosti i podrške, ali i stvoriti pritisak za usklađivanjem s idealiziranim standardima. Nalaženje ravnoteže između online i offline identiteta postaje ključno za psihološko blagostanje.

Pozitivni aspekti društvenih mreža, kao što su podrška i zajedništvo, mogu biti iskorišteni za promicanje zdravih stavova i ponašanja. Kampanje za promicanje pozitivnog korištenja društvenih mreža, poput onih koje potiču realno prikazivanje života i tijela, ključne su u osnaživanju mladih da se odupru pritiscima za savršenstvom.

Partnerstva između obrazovnih institucija, NVO-a i društvenih mreža mogu potaknuti širu primjenu programa za medijsku pismenost i promicanje mentalnog zdravlja. Suradnjom se mogu razviti inicijative koje direktno ciljaju na izazove s kojima se mladi susreću u digitalnom dobu, promičući zdravu upotrebu društvenih mreža među mladima u Hrvatskoj.

Globalni vs. lokalni trendovi u estetskoj kirurgiji

Usporedba globalnih trendova s trendovima u Hrvatskoj otkriva zanimljivu dinamiku između globalno popularnih estetskih zahvata i onih koji su posebno popularni među Hrvatima. Dok globalni trendovi često diktiraju smjer u kojem se razvija estetska kirurgija, lokalne preferencije i potrebe imaju jednako važnu ulogu u oblikovanju tržišta estetske kirurgije u Hrvatskoj.

Analiza preferencija estetskih zahvata među Hrvatima pokazuje sklonost prema prirodnijem izgledu, s naglaskom na suptilne promjene koje poboljšavaju prirodnu ljepotu bez drastičnih promjena. Ovo se razlikuje od nekih globalnih trendova koji favoriziraju izraženije promjene, pokazujući kako kultura i društvene norme utječu na estetske odluke.

Utjecaj globalne kulture i društvenih mreža na lokalne trendove ne može se zanemariti. Društvene mreže igraju ključnu ulogu u širenju globalnih trendova, čineći ih dostupnima i poželjnima među Hrvatima. Ipak, postoji tendencija prilagodbe tih trendova lokalnim estetskim vrijednostima i normama, što rezultira jedinstvenim hibridom globalnih i lokalnih estetskih preferencija.

Specifičnosti hrvatskog tržišta estetske kirurgije uključuju visoku kvalitetu usluga po relativno pristupačnim cijenama u usporedbi s nekim drugim europskim zemljama. Ovo Hrvatsku čini atraktivnom destinacijom za medicinski turizam, posebno u području estetske kirurgije.

Adaptacija na lokalne potrebe i očekivanja ključna je za uspjeh estetskih kirurga i klinika u Hrvatskoj. Razumijevanje i poštovanje lokalnih kulturoloških vrijednosti, kao i individualnih želja pacijenata, osigurava zadovoljstvo pacijenata i pozitivne ishode.

Prilagođavanje globalnih trendova hrvatskom kontekstu zahtijeva kreativnost i inovativnost od strane estetskih kirurga. Integracija najnovijih tehnologija i metoda s razumijevanjem lokalnih estetskih preferencija omogućava razvoj tretmana koji su i na globalnoj razini konkurentni, ali i prilagođeni lokalnoj populaciji.

Uloga kulture i tradicije u oblikovanju estetskih preferencija ne smije se zanemariti. Hrvatska, s bogatom poviješću i kulturom, ima specifične estetske ideale koji se razlikuju od globalnih trendova, što estetske kirurge potiče na razvoj pristupa koji poštuje te lokalne vrijednosti.

Primjeri uspješne integracije globalnih trendova u praksu u Zagrebu uključuju korištenje naprednih tehnika u rinoplastici i konturiranju tijela koje prate globalne standarde, ali su prilagođene individualnim karakteristikama i željama pacijenata u Hrvatskoj.

Uloga društvenih mreža u promociji lokalnih estetskih kirurga i klinika postaje sve važnija. Kroz efektivnu upotrebu društvenih mreža, klinike mogu povećati svoju vidljivost, privući nove pacijente i educirati javnost o mogućnostima i sigurnosti estetskih zahvata.

Strategije za povećanje vidljivosti i privlačenje klijenata preko Instagrama i TikToka uključuju kreativan sadržaj koji educira, informira i zabavlja, uz istovremeno promicanje transparentnosti i etike u estetskoj kirurgiji.

Etika i transparentnost u online promociji ključni su za održavanje povjerenja pacijenata i javnosti. Estetske klinike i kirurzi moraju osigurati da njihove marketinške kampanje odražavaju realne ishode i promiču informirane odluke.

Izazovi i prilike za estetsku kirurgiju u Hrvatskoj u doba društvenih mreža obuhvaćaju potrebu za balansiranjem između profesionalnih standarda i tržišnih zahtjeva. Inovacije i tehnološki napredak omogućuju estetskoj kirurgiji u Hrvatskoj da raste i razvija se, pružajući pacijentima visokokvalitetne usluge koje su u skladu s globalnim trendovima, ali i prilagođene lokalnom kontekstu i kulturi.

Globalni vs. lokalni trendovi u estetskoj kirurgiji

Usporedba globalnih trendova s trendovima u Hrvatskoj otkriva zanimljivu dinamiku između globalno popularnih estetskih zahvata i onih koji su posebno popularni među Hrvatima. Dok globalni trendovi često diktiraju smjer u kojem se razvija estetska kirurgija, lokalne preferencije i potrebe imaju jednako važnu ulogu u oblikovanju tržišta estetske kirurgije u Hrvatskoj.

Analiza preferencija estetskih zahvata među Hrvatima pokazuje sklonost prema prirodnijem izgledu, s naglaskom na suptilne promjene koje poboljšavaju prirodnu ljepotu bez drastičnih promjena. Ovo se razlikuje od nekih globalnih trendova koji favoriziraju izraženije promjene, pokazujući kako kultura i društvene norme utječu na estetske odluke.

Utjecaj globalne kulture i društvenih mreža na lokalne trendove ne može se zanemariti. Društvene mreže igraju ključnu ulogu u širenju globalnih trendova, čineći ih dostupnima i poželjnima među Hrvatima. Ipak, postoji tendencija prilagodbe tih trendova lokalnim estetskim vrijednostima i normama, što rezultira jedinstvenim hibridom globalnih i lokalnih estetskih preferencija.

Specifičnosti hrvatskog tržišta estetske kirurgije uključuju visoku kvalitetu usluga po relativno pristupačnim cijenama u usporedbi s nekim drugim europskim zemljama. Ovo Hrvatsku čini atraktivnom destinacijom za medicinski turizam, posebno u području estetske kirurgije.

Adaptacija na lokalne potrebe i očekivanja ključna je za uspjeh estetskih kirurga i klinika u Hrvatskoj. Razumijevanje i poštovanje lokalnih kulturoloških vrijednosti, kao i individualnih želja pacijenata, osigurava zadovoljstvo pacijenata i pozitivne ishode.

Prilagođavanje globalnih trendova hrvatskom kontekstu zahtijeva kreativnost i inovativnost od strane estetskih kirurga. Integracija najnovijih tehnologija i metoda s razumijevanjem lokalnih estetskih preferencija omogućava razvoj tretmana koji su i na globalnoj razini konkurentni, ali i prilagođeni lokalnoj populaciji.

Uloga kulture i tradicije u oblikovanju estetskih preferencija ne smije se zanemariti. Hrvatska, s bogatom poviješću i kulturom, ima specifične estetske ideale koji se razlikuju od globalnih trendova, što estetske kirurge potiče na razvoj pristupa koji poštuje te lokalne vrijednosti.

Primjeri uspješne integracije globalnih trendova u praksu u Zagrebu uključuju korištenje naprednih tehnika u rinoplastici i konturiranju tijela koje prate globalne standarde, ali su prilagođene individualnim karakteristikama i željama pacijenata u Hrvatskoj.

Uloga društvenih mreža u promociji lokalnih estetskih kirurga i klinika postaje sve važnija. Kroz efektivnu upotrebu društvenih mreža, klinike mogu povećati svoju vidljivost, privući nove pacijente i educirati javnost o mogućnostima i sigurnosti estetskih zahvata.

Strategije za povećanje vidljivosti i privlačenje klijenata preko Instagrama i TikToka uključuju kreativan sadržaj koji educira, informira i zabavlja, uz istovremeno promicanje transparentnosti i etike u estetskoj kirurgiji.

Etika i transparentnost u online promociji ključni su za održavanje povjerenja pacijenata i javnosti. Estetske klinike i kirurzi moraju osigurati da njihove marketinške kampanje odražavaju realne ishode i promiču informirane odluke.

Izazovi i prilike za estetsku kirurgiju u Hrvatskoj u doba društvenih mreža obuhvaćaju potrebu za balansiranjem između profesionalnih standarda i tržišnih zahtjeva. Inovacije i tehnološki napredak omogućuju estetskoj kirurgiji u Hrvatskoj da raste i razvija se, pružajući pacijentima visokokvalitetne usluge koje su u skladu s globalnim trendovima, ali i prilagođene lokalnom kontekstu i kulturi.

ESTETSKA KIRURGIJA - CJENIK

Lice i vrat 

Korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) – lokalna anestezija1.220 €
Korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) – opća anestezija1.830 €
Korekcija očnih kapaka (donji i gornji) – opća anestezija2.600 €
Korekcija nosa (rinoplastika ili septorinoplastika)2.600 – 3.100 €
Korekcija devijacije septuma (septoplastika)2.150 – 2.400 €
Sekundarna korekcija nosa3.200 – 3.720 €
Korekcija rascjepa usne, nosa i nepca2.605 €
Korekcija ušiju – lokalna anestezija1.430 €
Korekcija ušiju – opća anestezija2.270 €
Korekcija brade ugradnjom implantata2.630 €
Korekcija brade osteotomijom3.319 €
VASERlipo ultrazvučna liposukcija podbratka1.860 €
VASERlipo ultrazvučna liposukcija vrata2.124 – 2.300 €
Face Lifting4.230 – 5.100 €
Mini lifting lica2.900 €
Lifting obrva1.460 €
Lifting obrva – opća anestezija2.200 €
Lifting srednjeg dijela lica2.124 €
Lip Lift – kirurško podizanje usne1.460 €
Redukcija bukalnih masnih jastučića1.460 €
Lipofiling lica1.460 – 2.800 €
 

Grudi ZG

Povećanje grudi – okrugli implantati4.818 €
Povećanje grudi – anatomski implantati4.818 €
Povećanje i podizanje grudi – okrugli implantati5.548 €
Povećanje i podizanje grudi – anatomski implantati5.548 €
Povećanje grudi vlastitim masnim tkivom5.500 €
Podizanje grudi4.680 €
Smanjenje grudi5.575 – 6.570 €
Korekcija asimetrije grudi4.380 – 5.110 €
Korekcija grudi po operaciji tumora3.319 – 5.309 €
Korekcija veličine areola2.050 €
Smanjenje muških grudi kirurška metoda3.990 €
Smanjenje muških grudi VaserLipo2.780 €
Uklanjanje fibrocističnih promjena u dojci1.070 – 1.600 €
 

Tijelo 

Abdominoplastika5.100 €
Abdominoplastika – VASERlipo jedna regija6.300 €
Oblikovanje stražnjice vlastitim masnim tkivom5.973 €
Kirurško podizanje stražnjice3.717 €
Zatezanje nadlaktica (brahioplastika)3.319 €
Kirurško zatezanje unutarnje strane natkoljenica4.700 €
Korekcija stidnih usana (labioplastika) – lokalna anestezija1.460 €
Korekcija stidnih usana (labioplastika) – opća anestezija2.190 €
VASERlipo ultrazvučna liposukcija trbuha3.720 €
VASERlipo ultrazvučna liposukcija ostalih dijelova tijela – veća regija (1)2.530 €
VASERlipo ultrazvučna liposukcija ostalih dijelova tijela – manja regija (2)1.860 €
VASERlipo ultrazvučna liposukcija dodatne regije(3)1.195 €
Operacija hernije (kila ili bruh)2.500 €

(1)Veća regija odnosi se na stražnjicu, natkoljenice, listove, bedra, leđa ili ruke.

(2)Manja regija odnosi se na koljena ili lipom.

(3)Uz Vaserlipo liposukciju trbuha.

 

Mali kirurški zahvati

Ekscizija madeža135 – 400 €
Ekscizija madeža/tumora s rekonstrukcijom 400 – 1.500 €
Uklanjanje ksantelazme (jedna vjeđa)340 €
Ekscizija ostalih promjena na koži200 – 800 €
Kirurško uklanjanje tetovaža550 – 1.200 €
Kirurška korekcija ožiljaka400 – 1.000 €
Odstranjivanje uraslog nokta400 – 800 €
Sindrom karpalnog kanala (cijena po ruci)880 €
 

Konzultacije

Konzultacijski pregled sa specijalistom54 €
Drugo mišljenje kirurga – konzultacijski pregled sa specijalistom67 €
Konzultacijski pregled s VECTRA 3D54 €
Kontrola40 €
PHD (patohistološka dijagnoza) – jedan uzorak80 €
Imunohistokemijska analiza – jedan uzorak   54 €
Ekstirpacija tumora dojke     107 €
ONLINE konzultacije sa specijalistom (1)54 €

 

PODIJELI

Powered by Aestetica Web Design © 2024